Sanum

Sanum Polska jest polskim przedstawicielem niemieckiej firmy Sanum-Kehlbeck. Firma produkuje preparaty izopatycznejak, immunobiologiczne jak i metaboliczne.Leki firmy SANUM-KEHLBECK są bardzo popularne w Niemczech, Szwajcarii, USA, Szwecji, Włoszech, Polsce i wielu innych krajach świata.